Her kan du se de kommende referater fra bestyrelsesmøder i Fristedet.

Bestyrelsesmøde den 27/3 2019

 

Afholdt i Herning.

 

Fremmødte: Ole, Kim, Søren Frank og Egon.

Afbud: Jens Ole.

 

1. Valg af ordstyrer og referent:

OS: Egon

Ref: Ole.

2. Dagsorden

Godkendt.

3. Referatet fra generalforsamlingen.

Godkendt, underskrives af bestyrelsen til næste fest.

Fremover lægges referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling på hjemmesiden. Egon tager kontakt til Nicolaj angående det IT-praktiske. Dette kræver at referatet per automatik er godkendt en uge efter modtagelse med mindre der er kommentarer. Referenten bør bestræbe sig på at rundsende referatet inden for meget få dage efter afholdt møde.

4. Konstituering.

Formand: Egon genvalgt

Næstformand: Vi lader posten stå åben til vi har hørt Jens Ole om han modtager genvalg.  Egon spørger, så konstituering evt kan færdiggøres hurtigt. (Jens Ole tog efterfølgende imod genvalg)

Sekretær: Ole genvalgt

Kasserer: Søren genvalgt

Bestyrelsen er således konstitueret.

Nicolaj tilbyder fortsat sin assistance med plakat, hjemmeside og it-back-up. Egon spørger Nicolaj om han vil have sit bilede/funktion på hjemmesiden i lighed med bestyrelsen.

Facebook:

Vi debatterede hvorledes der kan skabes mere trafik på siden. Links til artikler a la LGBT Silkeborg, links til begivenheder, film osv med relation til miljøet, links eller deling af festopslag fra de øvrige grupper (MANTON, EsgayP mv) billeder fra vore fester med borde, mad osv – ingen billeder af gæster af diskretionshensyn medmindre tilsagn er givet. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at sende tips/links til formanden/Nicolaj, så de kan blive lagt op.

Vi indfører ”Eventmager ad hoc”, kassereren vil gerne være behjælpelig med den økonomiske logistik ved evt. egenbetaling. Det kan f.eks. være super lavpraktiske og relative events som fx invitation til en shoppingtur, biograftur eller andet.

5. Nyt fra Holtbjerghuset.

Administration, herunder reservation og leje af huset uddelegeres fremover til frivillige hænder. Allerede indgåede reservationer (forårsfest og julefest i indeværende år) bibeholdes uændret. Vi afventer hvad der videre sker og hvilken betydning det får for leje fremover. Egon samler op.

6. Musik til forårsfest.

Egon har gaflet den DJ, der sædvanligvis spiller for MANTON til deres fester. DJ Eivind Kommer ca. kl. 17.00 og stiller op. Udover det aftalte honorar, tilbydes 2 kuverter u/b.

Vi vil bestræbe os på at tage stilling til valg af DJ musikken ved julefrokosten umiddelbart efter forårsfestens afvikling, så den del hurtigt kommer på plads.

7. Forårsfest fortsat.

Thailandsk mad fra Bird. Forslag:  Portionsanrettet forret bestående at 2 retter + 3 retters buffet. = 5 retter. Egon og Frank udvælger hvilke retter vi skal have. Maden skal være klar til servering kl. 18.15. Bird kommer forventeligt et par timer tidligere med to medhjælpere. Kører igen efter sidste servering. Emballage afhentes efterfølgende.

Egon og Søren sørger for indkøb af chokolade og druer til kaffen = dessert.

Ingen Camilla i køkkenet til forårsfest. Camilla hyres om muligt allerede nu til julefest 02.11.19.

8. Fordeling af opgaver, forårsfest,

Frank er fraværende, Kim ankommer senere, forventeligt kl. 22.00

Jens Ole dækker bord og står for indkøb af bordpynt. Inkl. lys blomst og servietter. Helst ikke decideret påsketema. Tidspunkt for ovenstående er op til Jens Ole.

Egon sørger for nøgle og han og Søren kommer fredag med div. drikkevarer, sætter borde og stole op, klarer indkøb. Gerne thailandske øl, Chang/Tiger hvis skafbare.

Søren sørger for PANTPOSER til dåser:

Frank sørger for duge.

Velkomstdrink: Søren. Husk is. Vietnamesisk gin-tema ala noget lækkert.

Barplan: 17.30-02.00: Ole, Søren, Egon + (Kim er med fra kl. 22.00) Det forventes at vi kan nøjes med 1 barvagt ad gangen. Assistance ved spidsbelastning.

17.30-19.00: Søren

19.00-20.00: Egon

20.00-21.00: Ole

21.00-22.00: Søren

22.00-23.00: Egon

23.00-24.00: Kim

24.00-01.00: Ole

01.00-02.00: Kim

Jens Ole er ansvarlig for køkkentjansen, herunder afrydning under middag og efterfølgende opvask.

Søren søger om alkoholbevilling.

Egon tager søndagspligterne med afhentning af diverse.

9. Århus Pride.

Ole har booket 8 Commodore værelser på CabInn. Hvis trækvogn skal med, skal den males grøn. Egon sørger for tilmelding til optoget. Egon spørger ligeledes om det er muligt at reservere en central plads, hvor vi kan få lov til at slå en pavillon (3 x3m) op, hvor vi kan samles og være i læ/skygge efter behov. Spisning med SLM er bekræftet. Det skal tilstræbes at plakat skal ud i begyndelsen af maj ift. tilmelding, herunder booking af de reserverede værelser og tilmelding til spisning.

 

10 Dinner club og andre arrangementer.

DC: Restaurant Art eller andet spisested i Herning i uge 25. Frank og Egon prøver af.

Øvrige forslag i 2019:

Kig på efterårsprogrammer, forestillinger på Team Teatret.

Ginsmagningstur til Knaplund Destilleri i Tarm. Egon us. nærmere.

Vandretur ved Vesterhavet evt. uge 34 eller 35. Egon følger op.

Rocket Man. (Elton John film) som fælles Biograftur. Kim følger op.

7. september. Run to the beat i Struer inkl. middag og musik om aftenen. Kim deltager.

Esbjerg klubben Esgayp holder fest ugen efter os. Dvs. 4. maj. Frank og Egon har planlagt at tage afsted. Vil nogen med?

Se I øvrigt under ”konstituering” vedr. ad hoc events. Den eller de, der brænder for ovennævnte tager affære med opslag på Facebook.

11 Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 19. juni 2019. kl. 19.00

12. Eventuelt

Paragraf 18 midler via serviceloven. Kim undersøger om det åbner mulighed for os. Fx som henvisning ifm. ansøgning/bevilling af kondomer til foreningen. Pt. er beholdningen tom.

Ref. OH 28-3-19 (Referatet betragtes som godkendt hvis ikke der er kommentarer inden en uge fra udsendelse).

 

Find os på Facebook

Glamour Place 

Mødested for LGBT'er i Midtjylland

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk